Ivana Fuksová odpovídala na dotazy o pasivních domech v rámci online chatu

Datum: 16. 12. 2021

Minulou středu (8.12.) se na webu tyden.cz uskutečnil online chat, kde na otázky široké veřejnosti odpovídala obchodní manažerka divize Pasivních domů společnosti NWT, Ing. Ivana Fuksová.

Hlavním tématem online chatu byly pasivní domy. Řešila se například výstavba těchto domů, jejich úspornost, šetrnost k životnímu prostředí a v neposlední řadě také jejich cena.

Lidé tak měli možnost zeptat se na cokoliv, co je o pasivních domech zajímá. Online chat probíhal více než hodinu a bylo tedy dostatek času pro zodpovězení všech otázek. Všechny otázky a odpovědi si můžete přečíst níže, nebo po kliknutí na tlačítko.


DENMARK:
Vysvětlila byste mi pojem pasivní dům?

Ivana Fuksová:
Dobrý den, pasivní domy jsou podle normy definované jako budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2 a současně nemá u těchto budov celkové roční množství energie vynaložené na provoz budovy, tj. vytápění, ohřev TUV a el. spotřebiče překračovat 120 kWh/m2 za rok. Pokud si to převedeme do srozumitelného jazyka v podstatě se jedná se o dům, kde téměř nemusíte topit, protože využíváte všechny zdroje energie na maximum. Mám na mysli nejen energii ze slunce ale také energii vyzařovanou ze spotřebičů nebo z lidí - obyvatel domu. Zásadní jsou ale samozřejmě také stavební postupy a technologie použité v pasivní domě, podmínkou jsou např. stavební prvky a tepelné izolace s nízkým součinitelem prostupu tepla, vytápění z obnovitelných zdrojů a instalace řízeného větrání tzv. rekuperace ve všech obytných místnostech. V pasivních domech je příjemné a zdravé klima bez průvanu, prachu a plísní, přitom je jedná o bydlení s velmi nízkými náklady na vytápění.

GF:
Zajímáte se nějak vztah mezi bydlením a covidovou krizí?

Ivana Fuksová:
Asi jako všichni vidíme změny v celé společnosti vlivem covidové krize. Způsob bydlení byl téma zejména během lockdownu. Lidé si uvědomili, že na malém prostoru bez možnosti využití venkovního prostředí je velmi stresující a obtížné se udržet v pohodě a ve zdraví. Myslím, že většina z nás začala uvažovat o svých možnostech změny v bydlení a trávení času s rodinou...

DENMARK:
Jak souvisí udržitelný rozvoj s bydlením?

Ivana Fuksová:
Velmi úzce. Protože z různých konferencí, naposledy z nedávné v Glasgow zaznívá, že procento primární energie, která se spotřebovává v budovách na jejich provoz, vytápění a chlazení bohužel neklesá, jak by se dalo očekávat na základě různých prohlášení o snižování energie, ale pohybuje se stále kolem 50 % z celkové spotřeby energie v EU...

Marta z Ostravy:
Kolik se dá u pasivního baráku ušetřit za elektriku?

Ivana Fuksová:
Spotřeba energie je závislá samozřejmě na individuálních potřebách jednotlivce nebo rodiny. Pokud bychom uvažovali modelový příklad, kdy v pasivním domě v České republice využíváme aktivní výrobu tepla 2-3 týdny v roce, může úspora být až 80 %, tj. spotřeba elektřiny, plynu nebo dřeva. Pokud uvažujeme obytnou plochu domu 120 m2, ve které současná domácnost může utratit za vytápění 25-50 tis. Kč ročně, je pak roční úspora na energiích v pasivním domě významným plusem do rodinného rozpočtu.

Martin Z.:
Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je rozdíl v cenách mezi pořízením běžného a pasivního domu? (v případě, že mají stejnou metráž). Vyplatí se v dnešní době si pořizovat pasivní dům? Dá se říci, kdy se majiteli pasivního domu vrátí investice - díky ušetřené energii? Děkuji.

Ivana Fuksová:
Pořizovat si úspornější bydlení v pasivním domě se vyplatí v jakékoliv době, protože energie rostou stále a to bez ohledu na krizi energetickou nebo covidovou...

Pořizovací ceny moderního bydlení v domě v pasivním standardu jsou vyšší oproti běžné stavbě asi o 15-20 %. Nicméně od ledna 2022 jsou také přísnější požadavky na novostavby, co se týče energetické náročnosti, takže rozdíl nemusí být ani tak velký. A je zde také možnost na novostavby v pasivním standardu získat dotace, které mají právě motivovat a pomáhat lidem k dostupnějšímu bydlení v domech s nízkou spotřebou energie. Návratnost investic je závislá na mnoha faktorech jako je pořizovací cena, financování - výše hypotéky a výše splátky, zvolená technologie, cena energií, apod. Zde je právě na místě se zajímat o dotační programy financované EU..

Michaela z Říčan:
Dobrý den, do jaké míry lze na pasivní dům uplatnit program zelená úsporám? Je možné zažádat i zpětně po dostavění?

Ivana Fuksová:
V dotačním programu Nová zelenám úsporám, jsou nyní nastavené jednorázové dotace pro novostavby ve výši 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy. A také tam jsou další doplňkové dotace např. na projektovou dokumentaci, fotovoltaiku nebo využití dešťové vody jako užitkové - pro splachování, popř. bonusy za kombinaci nebo pro podporované kraje jako je Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský.

Žádat je možné před, v průběhu i po dokončení stavby. Elektronicky se do systému vkládají dokumenty a účetní doklady jako např. smlouvy, faktury, bankovní výpisy apod., kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace.
Uznatelné výdaje jsou od 1.1.2021, lhůta pro doložení dokumentů je u novostaveb 36 měsíců od akceptace žádosti, nejpozději však do 30.6.2025.

Štěpán T.:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak dlouho trvá výstavba pasivního domu? Potřebuji stavět, co nejdříve a rozhodujícím faktorem je u mě čas. Děkuji.

Ivana Fuksová:
Stavíme rodinné domy v různých stupních rozpracovanosti – hrubá uzavřená obálka (Shell and Core), k dokončení, na klíč. Pokud byste se rozhodl pro stavbu domu v pasivním standardu např. jen do fáze hrubé uzavřené obálky domu, sestavení hrubé stavby domu systémem ALPH trvá jen několik dní. Jak probíhá výroba a výstavba můžete shlédnou na našem webu www.alph.cz

Klienti, kteří se na nás obrací s požadavkem stavby pasivního domu naší technologií ALPH se nacházejí v různém stupni připravenosti. Záleží, zda již máte parcelu, na které chcete stavět, zda máte jasnou představu o domu, ve kterém chcete bydlet nebo máte již zpracovanou Architektonickou Studii, popř. kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a územní rozhodnutí (DUR).

Na základě Vašich představ, které mohou vycházet z vybraného typového domu Vám vyhotovíme půdorysné řešení Vašeho budoucího domu, včetně online 3D modelu tj. Architektonickou Studii (1-1,5m.) popř. vizualizaci a samozřejmě předběžný položkový rozpočet výstavby. Po schválení Studie a rozpočtu domu se podepisuje smlouva o vyhotovení projektové dokumentace a pak také smlouva o dílo na realizaci domu.

Pro zpracování kompletní projektové dokumentace (DSP+DUR), vč. vyjádření DOSS (1,5-2m) Na naší straně probíhá příprava výroby panelů, tj. 3D model domu se předává do výrobního CAD systému a z něj se pak v našem výrobním závodě vylévají stěnové ŽB betonové panely včetně vnější izolace- grafitového PS a přípravy na elektroinstalaci (1-1,5m). Úprava terénu a základy domu (1m), realizace hrubé uzavřené stavby včetně střechy, oken, dveří, popř. schodiště 2-3 m. Vnitřní příčky a technické profese 1m, dokončovací práce, malby, vybavení 1,5m.

Standardně od podpisu smlouvy do 8 měsíců začínáme stavět a za dalších 8 měsíců se klienti stěhují. Jedná se samozřejmě o modelový případ bez ohledu na počasí nebo roční období ale jak jsem zmínila na začátku, zásadní urychlení realizace si může klient nastavit sám již ve fázi přípravy stavby....

(c) 2023 NWT a.s.
Webdesign by NWT Marketing
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
menu-circlecross-circle