Pasivní dům – důležité je dobré zateplení a vzduchotěsnost

Datum: 18. 10. 2019

Komu by se nelíbilo bydlet v domě, kde ani v třeskutých mrazech téměř nemusíte topit, a přitom stále dýcháte čerstvý vzduch? Pasivní domy mají díky kvalitní tepelné izolaci a promyšlenému návrhu velmi nízkou spotřebu energie. Důležité je ale pasivní dům správně navrhnout a nezanedbat tepelnou izolaci fasády.

Od roku 2020 budou muset mít všechny nově postavené domy téměř nulovou spotřebu energie. Legislativa sice nepožaduje přímo stavbu domu v pasivním standardu, ale trend výstavby energeticky velmi nenáročných domů nás nemine. Pojďme se podívat blíže pasivní domy a na jejich hlavní výhody.

Standard pasivního domu před lety definovali odborníci z německého Passivhaus Institutu v Darmstadtu. Základní požadavky na stavbu jsou následující:

  • Měrná roční spotřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2×rok).
  • Dům musí být utěsněný – neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou – takzvaným blower door replace-with-that-stringem nesmí překročit hodnotu 0,6/h . V praxi se tedy při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa nesmí za hodinu vyměnit různými netěsnostmi v obálce domu více než 60 % vnitřního objemu vzduchu.
  • Celková spotřeba primární energie spojená s provozem domu včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2×rok). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci. Poskytuje proto lepší pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Například u elektřiny z distribuční sítě se musí kvůli neefektivní výrobě při výpočtu primární energie výsledek vynásobit třemi.

Pasivní dům vyžaduje správný návrh dispozic a promyšlené umístění stavby na pozemku vzhledem ke světovým stranám, tak aby dům hlavně v zimě co nejvíce využíval teplo ze slunečního záření. Obvykle jde o stavbu jednoduchých a racionálních tvarů bez zbytečných vikýřů a výklenků. Cílem je totiž, aby měl dům co nejkompaktnější fasádu s co nejmenší plochou.

Velká okna pasivního domu bývají umístěna co nejblíž jižní straně, naopak na severní straně najdeme jen chladné obslužné místnosti. Pro letní měsíce je většinou nutné využívat nějaký systém stínění, například pergolu nebo vnější žaluzie, aby se pasivní dům nepřehříval.

Pasivní dům může být realizován jako dřevostavba, poměrně časté jsou ale i zděné pasivní stavby. Co ale mají všechny domy tohoto druhu společného, je velmi kvalitní zateplení a minimalizace všech tepelných mostů. Jako tepelná-izolace se využívají běžně dostupné materiály, například minerální vlna – nehořlavé desky z kamenné vlny. Materiály na bázi minerální vlny ovšem mají i další praktické vlastnosti, jako je dobrá neprůzvučnost a prostupnost pro vodní páru, což je činí prakticky nepostradatelnými hlavně u pasivních dřevostaveb.

Důležitá je rovněž dostatečná tloušťka tepelné izolace. Norma u pasivního domu požaduje součinitel prostupu tepla stěnou menší než 0,12 W/m2K, a výjimkou tak není tloušťka izolace 30 nebo 40 cm. Důležité je ale použít také tepelně izolační okna a dveře.

Navzdory obecnému přesvědčení nemusí být pasivní dům až po střechu plný různých složitých technologií. Jediným technickým zařízením, které je v pasivním domě potřeba, je aktivní větrací systém s rekuperací tepla. Ten se stará o přísun čerstvého vzduchu do hodně utěsněné stavby. Čerstvému vzduchu zvenčí navíc rekuperace předá teplo z odváděného vydýchaného vzduchu, což ve výsledku výrazně snižuje nároky domu na vytápění.

Stavby v pasivním standardu navíc nelze automaticky spojovat s takzvanými chytrými domy. Pasivní dům může být chytrý, ale nemusí. Existují pasivní domy, které byste bez hlubší prohlídky snadno zaměnili s běžnou venkovskou chalupou. A ještě jedna věc. I v pasivním domě samozřejmě můžete otevírat okna a větrat běžným způsobem. Nic vás k tomu ale nenutí.

Stavby v pasivním standardu navíc nelze automaticky spojovat s takzvanými chytrými domy. Pasivní dům může být chytrý, ale nemusí. Existují pasivní domy, které byste bez hlubší prohlídky snadno zaměnili s běžnou venkovskou chalupou. A ještě jedna věc. I v pasivním domě samozřejmě můžete otevírat okna a větrat běžným způsobem. Nic vás k tomu ale nenutí.

Zdroj : bydlenivevate.cz

(c) 2023 NWT a.s.
Webdesign by NWT Marketing
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
menu-circlecross-circle